Den nya generationens CFO

Den genomsnittliga medarbetaren i en organisation har haft för vana att se CFO’n som den mest konservative beskyddaren av status quo i en verksamhet. Medarbetare uppfattade ”människor och chefer på bolag inom finans- och ekonomiroller” som de minst progressiva i organisationen. CFO´n var den som anställda minst av allt ville bolla sina innovativa idéer med.

Den tiden är sedan länge bakom oss och idag ser vi en förändring i synen på finanschefens roll som är exponentiell. Den är avgörande. Det är mer centralt än någonsin att organisationen har en finansiell ledare som är engagerad i marknadens utveckling, konsumtionstrender och i utvecklingen av framtida affärsmodeller. I en tid där bolagens totala tillgångar i allt större utsträckning blir digitala förändras inte bara verksamheten utan även fokus och krav på finansledares kompetens.

Värdet i bolag drivs allt mer av tillgången till kunskap och digital mognad. Att bibehålla och stärka sin position på marknaden är synonymt med att påvisa hur bolaget ämnar agera digitalt. Flera branscher är utmanade i sin grundutformning, i struktur och process av digitaliseringen. Där krävs att CFO’n inte bara är delaktig utan en drivande part i bolagets digitala affärsmodellering, utveckling och tillväxt. Detta har tidigt avfärdats som enkom relevant för startups vilket inte är sant. Bolag som Shell och Walmart är bara två av många exempel på stora koncerner som inser värdet av digitalisering och dess inverkan på finans- och prestationsmått.

Det är spännande tider att vara CFO.

Trenderna är tydliga. Det går allt snabbare och värdet i bolag ligger allt mer i de digitala tillgångarna. Även traditionella branscher bemöter en snabb förändring vad avser kravet på deras digitala mognad. Detta är en oerhörd möjlighet för de som verkar som och ämnar verka som finansiella chefer i bolag. Den digitala kunskapen och förståelsen för hur digital data skall tolkas kommer bli allt viktigare. Att viktiga insikter som kan skapa särskiljande konkurrensfördelar för verksamheten återfinns av Online analytics men sedan inte uppfattas av finansansvariga kommer avgöra vilka verksamheter som går olika fort fram.

De CFO’er som tillskansar sig en mer gedigen inblick och kunskap kring digitala affärsmodeller, tolkning av verksamhetens performance ur ett digitalt perspektiv kommer ligga i framkant för spännande jobb i framtiden. Det fanns en tid då traditionella verksamheter skaffade sig hemsidor. På denna tid räckte det med att någon webbansvarig skötte rapportering av siffror. Idag andas verksamheter digitalt. Om de inte gör detta bör de vara oroliga av den anledningen istället.

I framtiden kommer ledande roller i bolag främst fatta datadrivna beslut. Där har redan CFO’n erfarenhet och trovärdighet i att vara den som levererar analyser med kvalitet. Därför har redan CFO´n roll börjat breddas och utvecklas. De immateriella tillgångarna är redan idag i många fall betydligt värdefullare än de materiella. Kärnaffären är datan. Därmed behöver också organisationer nya mått för framgång, värdet på immateriella tillgångar.

Enligt McKinsey kommer vi ha en brist på uppåt 150 000 personer med analytiska färdigheter såväl som på 1,5 miljoner chefer med kunskap inom hur data bör tolkas ur affärsnytteperspektiv. Där spås roller som Chief Data Officer att träda fram. Även Affärsutvecklingschefer med större finansiell och analytisk kompetens spås få en mer framträdande roll i morgondagens organisationer.

För att verkligen förstå den digitala utvecklingen i bolaget kan finansledare behöva röra sig runt mer i verksamheten. Det kan vara bra att förstå business controllerns rapportering på djupare nivå och prata med analyticsteamen om deras KPI’er och förhöra sig kring varför de mäter som de gör. På så sätt möjliggörs inte bara CFO’ns medverkan utan även förståelse för vad eventuella avvikelser verkligen kan innebära för verksamheten.

I framtiden kan jobbyte komma att ha större påverkan på en CFO’s kunskap och insikt, i synnerhet inom det digitala. Då alla bolag har olika digital mognad och mäter olika kommer en CFO utveckla sin kunskap kring digitala mätmetoder och affärsmodellsskapande genom att utsätta sig för olika organisationers digitala utmaningar.

Det är också denna kompetens och flexibilitet som yrkesperson som kommer få den främsta påverkan på ersättning och förmåner. I synnerhet då verksamheter hamnar i förärvsprocesser. Det är avgörande att en CFO kan bygga bolagets värdering och finansiella styrka utifrån ett dataperspektiv och ta tidiga rationella beslut kring vilka andra bolag som eventuellt kan tillföra den egna kunskapen och affärsmodellerna ytterligare värde. CFO’n är allt oftare ombedd att definiera och implementera nya affärsmodeller med fokus på digital verksamhet och tillgång.

Idag kan det skämtas om i ledningsgrupper att Tech Leads inte förstås av andra än i värsta fall Produktchefen och CTO’n. I flera fall kan det vara en situation som är svår att hantera men i framtiden kommer det vara allt väsentligare att CFO är mer insatt i bolagets teknik och dess fördelar. Nya verktyg och teknologier kommer krävas för att underlätta detta arbete.

Det är en spännande tid att sitta inne på den kompetens och de färdigheter som få i en verksamhet har ägnat sig åt eller pratar om, särskilt som det uttrycks som en potentiell bristvara i framtiden, nämligen finansiell analys. Det blir däremot än mer spännande då CFO’n tar steg i sin digitala förståelse.

Då kommer CFO’n röra sig från en viktig ledare till en avgörande bolagsbyggare..

Tack för att du läste,

Daniel Sonesson